نازل ایماژ

نازل ایماژ

نازل ایماژ 75 میکرون

قابل استفاده در دستگاه های ایماژ مدل های  9040 ، S8 ، S4PLUS

کد کالا:ENM14431