جت پرینترها keyboard_arrow_left

قطعات keyboard_arrow_left

مواد مصرفی keyboard_arrow_left

نمونه چاپ keyboard_arrow_left

سرویس keyboard_arrow_left

انواع جت پرینتر کدام است ؟

17 شهریور 1400

انواع جت پرینتر کدام است ؟

بطور کلی جت پرینترهای صنعتی دو نوع جت پرینترهای دستی یا پرتابل  و جت پرینترهای صنعتی یا ثابت تقسیم می شوند. جت پرینترها قادرند روی انواع سطوح صاف و ناصاف اطلاعات مهم کالا را با کیفیت بالا و سرعت زیاد چاپ کنند. مهمترین کاربرد جت پرینتر ، چاپ اطلاعات محصول روی بسته بندی کالاست .